Öğr. Gör. MELİKE ÖNCE NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. MELİKE ÖNCE

T: (0282) 250 4209

M monce@nku.edu.tr

W monce.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Saray Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama
Ana Bilim Dalı:Tapu ve Kadastro
Doktora
Üniversite: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez: Güney Doğu Marmara Denizi’xxnde Gemlik (Bursa) - Bandırma (Balıkesir) Körfezleri Arası Marmara Denizi’xxne Dökülen Atık Suların Kökeni (Enrichment Analizi) ve Ekolojik Sonuçları
Yüksek Lisans
Üniversite: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez: Güre(Edremit/Balıkesir) ile Küçükkuyu (Ayvacık/Çanakkale) arasında Ege denizi’xxndeki ağır metal kirliliğinin yayılımı ve foraminiferler üzerindeki etkilerinin araştırılması (2014)
Lisans
Üniversite: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAM E., ÖNCE M., Yümün S., THE ORIGIN OF THE TOTAL ALPHA AND BETA RADIATION VALUES OF THE WATERS OF ÇANAKKALE STRAIT (ÇANAKKALE/TURKEY), Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, vol. 4, pp. 729-738, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. YÜMÜN Z. Ü., ÖNCE M., Monitoring heavy metal pollution in foraminifera from the Gulf of Edremit (northeastern Aegean Sea) between Izmir, Balıkesir and Çanakkale (Turkey), Journal of African Earth Science, vol. 130, pp. 114-124, 2017.
Özgün Makale SCI
3. KAM E., YÜMÜN Z. Ü., ÖNCE M., Gülderen A., Gamma Dose Rate Values In The Kulakçayiri Natural Lake And The Vicinity (Arnavutköy, İstanbul), Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol. 1, pp. 29-33, 2016.
Özgün Makale
4. KAM E., ÖNCE M., Pollution Potential of Heavy Metals in The Current Sea Sediments Between Bandirma (Balikesir) and Lapseki (Çanakkale) in the Marmara Sea, Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol. 1, pp. 141-148, 2016.
Özgün Makale
5. YÜMÜN Z. Ü., KAM E., ÖNCE M., Açıkgöz G., Stratigraphic and Geochemical Characteristics of Kulakçayiri Lake (Istanbul/Turkey) And Its Vicinity, Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol. 1, pp. 69-75, 2016.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YÜMÜN Z. Ü., KAM E., ÖNCE M., İznik Gölü Holosen Sedimanlarının Ağır Metal ve Radyoaktivite Potansiyelinin Ekolojik Analizi, 18. Paleontoloji ve Stratigrafi Çalıştayı (26.09.2017-29.09.2017).
Tam metin bildiri
2. YÜMÜN Z. Ü., KAM E., ÖNCE M., Kurt D., Çanakkale Boğazı (Çanakkale /Türkiye) Holosen Sedimanlarındaki Ağır Metal ve Radyonükleidlerin Ekolojik Sonuçları, 17. Paleontoloji ve Stratigrafi Çalıştayı (13.10.2016-17.10.2016).
Tam metin bildiri
3. YÜMÜN Z. Ü., KILIÇ A. M., ÖNCE M., Heavy Metal Concentrations and the Variations of Foraminifers in the Silivri - Kumbağ Area (NW Marmara Sea, Turkey), EGU General AssemblyVienna (17.04.2016-22.04.2016).
Tam metin bildiri
4. YÜMÜN Z. Ü., ÖNCE M., Investigation of Heavy Metal Pollutions in North-East Part of Aegean Sea (between Babakale/Çanakkale and Dikili/İzmir) with the Help of Foraminiferals used as Bioindicator, 2014 Dubai (UAE) International Conference on Earth, Environment and Life sciences (EELS-2014) (24.11.2014-28.11.2014).
Tam metin bildiri
Aldığı Sertifikalar
İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi, Yer:Ankara, 21.12.2013-.